Gordana Lesinger
Gordana Lesinger
Faculty of Humanities and Social Sciences, University Josip Juraj University of Osijek
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Upravljanje medijima i informacijama u hibridnome medijskom sustavu
G Lesinger
Hum 13 (19), 53-78, 2018
22018
DISKRIMINACIJA ŽENA–ZASTUPLJENOST ŽENA I POLITIČARKI U IZBORNIM BLOKOVIMA INFORMATIVNIH EMISIJA NACIONALNIH TELEVIZIJA
B Felger, G Lesinger, I Tanta
Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 21 (1), 83-95, 2017
22017
Mediatisation or PR-ization of Public–Media Communication–Analysis of Mediated Communication of Zoran Milanović
I Tanta, G Lesinger
Collegium antropologicum 39 (4), 935-951, 2015
22015
Discrimination of women in management positions in politics in Croatia-the case of political participation in government management between 1990 and 2016
B Felger, G Lesinger, I Tanta
Ekonomski vjesnik/Econviews-Review of Contemporary Business …, 2017
12017
Komunikacija odnosa s javnošću–Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi
G Lesinger
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Doctoral studies., 2016
12016
The discrepancy in the perception of the public-political speech in Croatia
I Tanta, G Lesinger
Collegium antropologicum 38 (1), 297-304, 2014
12014
Ethics of the Profession of Public Relations–Does the Public Relations Affects on Journalism in Croatia?
I Tanta, G Lesinger
Collegium antropologicum 37 (3), 677-683, 2013
12013
POLITICAL COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS-CHANNEL OF OPEN COMMUNICATION WITH CITIZENS OR CO-CREATOR OF IMAGE OF POLITICAL ELITE (CASE OF CROATIA AND SLOVENIA)
G Lesinger, V Đaić, B Felger
South Eastern European Journal of Communication 1 (2), 35-35, 2019
2019
POLITIČKA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA–KANAL OTVORENE KOMUNIKACIJE S GRAĐANIMA ILI SUKREATOR IMIDŽA POLITIČKIH ELITA (SLUČAJ HRVATSKA I SLOVENIJA)
G Lesinger, V Đaić, B Felger
South Eastern European Journal of Communication 1 (2), 27-34, 2019
2019
BALANCED REPORTINGIN THE CAMPAIGN FOR PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 2016 ON TELEVISION WITH NATIONAL CONCESSION IN THE REPUBLIC OF CROATIA
V Đaić, B Felger, G Lesinger
Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti 23 (1), 111-126, 2019
2019
URAVNOTEŽENO IZVJEŠTAVANJE U KAMPANJI ZA PARLAMENTARNE IZBORE 2016. GODINE NA TELEVIZIJAMA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
V Đaić, B Felger, G Lesinger
Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti 23 (1), 111-126, 2019
2019
Management of media and information in the hybrid media system (with reference to media hybrid media activity)
G Lesinger
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet 13 (19), 77-78, 2018
2018
The female rape victims of the Homeland war in the postwar process-the role od Osijek media in the communication about victimization of women in the Homeland war
V Đaić, B Felger, G Lesinger
Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup: Grad Osijek u obrani …, 2018
2018
Media relations and media agendas
G Lesinger
Filozofski fakultet sveučilišta u Osijeku, 2018
2018
Integration of migrants in the Croatian labour market-comparison with the German experience
V Šaić, B Felger, G Lesinger
Ekonomski Vjesnik 31 (2), 399, 2018
2018
PERSUASION AND ELECTIONS: AUDIO-VISUAL ELEMENTS OF PERSUASION OF VOTERS IN OFFICIAL PROMOTIONAL VIDEOS OF MARINE LE PEN DURING THE 2017 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN FRANCE
V Daic, B Felger, G Lesinger
LINGUA MONTENEGRINA 22, 15-29, 2018
2018
Yellow Submarine-25 years later
G Lesinger, D Vrandečić
Studio HS internet doo; Udruga 106. brigade ZNG RH Osijek, Odjel za …, 2018
2018
Media and information management with reference to the media hybrid war
G Lesinger
„PR Day Mostariensis “, 2018
2018
Enciklopedija odnosa s javnošću (Zoran Tomić, Odnosi s javnošću: Teorija i praksa, Synopsis, Zagreb–Sarajevo, 2016.)
G Lesinger
Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 21 (1), 165-172, 2017
2017
PRIKAZ KNJIGE „ODNOSI S JAVNOŠĆU “, AUTORICE ANE TKALAC VERČIČ
G Lesinger
Ekonomski vjesnik/Econviews-Review of Contemporary Business …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20