Petra Radeljak Kaufmann
Petra Radeljak Kaufmann
University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography
Potvrđena adresa e-pošte na geog.pmf.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Integrating factor analysis and the Delphi method in scenario development: A case study of Dalmatia, Croatia
PR Kaufmann
Applied geography 71, 56-68, 2016
282016
Utjecaj turizma na održivi razvoj funkcionalne regije Nacionalnog parka Krka
P Radeljak, D Pejnović
Godišnjak Titius: godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke …, 2008
262008
Prostorno planiranje na području Šibenskokninske županije od druge polovice 20. stoljeća.
P Radeljak
Sociologija i prostor/Sociology & Space 50 (3), 2012
142012
Opremljenost centralnim funkcijama naselja Dalmacije
P Radeljak Kaufmann
Godišnjak TITIUS 8 (8), 83-101, 2015
102015
Razvojni problemi pograničnog pojasa Žumberka.
A Popović, P Radeljak
Croatian Geographical Bulletin 73 (2), 2011
92011
Metoda scenarija u istraživanju i planiranju prostora
P Radeljak Kaufmann
Hrvatski geografski glasnik 78 (1), 45-71, 2016
82016
Razvoj i suvremena obilježja poljoprivrednoga zadrugarstva na prostoru Hrvatske.
D Pejnović, PR Kaufmann, A Lukić
Croatian Geographical Bulletin 78 (2), 2016
62016
Development and Contemporary Characteristics of Agricultural Cooperatives in the Area of Croatia
D Pejnović, P Radeljak Kaufmann, A Lukić
Hrvatski geografski glasnik 78 (2), 5-48, 2016
62016
Metoda scenarija u istraživanju i planiranju prostora Scenario Method in Spatial Research and Planning
PR Kaufmann
Hrvatski geografski glasnik 78 (1), 45-71, 2016
62016
Utjecaj zadrugarstva na regionalni i ruralni razvoj Hrvatske
D Pejnović, P Radeljak Kaufmann, A Lukić
Hrvatski geografski glasnik 79 (2), 51-85, 2017
52017
Are attitudes determined by location? Differences in perceptions of asylum seekers between residents of two Zagreb neighbourhoods
M Gregurović, PR Kaufmann, D Župarić-Iljić, M Dujmović
Geoforum 104, 244-258, 2019
42019
Metoda scenarija u prostornom planiranju: primjer Južnoga hrvatskoga primorja
P Radeljak Kaufmann
University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Geography, 2014
42014
Funkcija rada Nacionalnog Parka Krka i njezin prostorni utjecaj
D Pejnović, P Radeljak
Godišnjak Titius: godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke …, 2009
42009
Prostorna analiza upisnih područja osnovnih škola u Gradu Zagrebu
L Valožić, P Radeljak, R Žiković
Hrvatski geografski glasnik 74 (2), 27-51, 2012
32012
Potencijali hrvatske krške periferije iz perspektive studenata Sveučilišta u Zagrebu.
Š Nejašmić, PR Kaufmann, A Lukić
Croatian Geographical Bulletin 80 (2), 2018
22018
The influence of cooperatives on the regional and rural development of Croatia
D Pejnović, P Radeljak Kaufmann, A Lukić
Hrvatski geografski glasnik 79 (2), 51-85, 2017
2*2017
Dalmatinska zagora u perspektivi razvoja Dalmacije do 2031. godine: primjer Grada Drniša
P Radeljak
Stručno-znanstveni skup "Gospodarske mogućnosti Zagore i oblici njihova …, 2015
22015
Formiranje i upotreba digitalnih baza podataka o klizištima u svijetu i Hrvatskoj-Primjer dostupnosti podataka na riječkom području
S Faivre, P Radeljak, R Grbac Žiković
Hrvatski geografski glasnik 75 (1.), 43-69, 2013
22013
Scenario making and analysis in spatial planning: Scenarios of spatial development for Dalmatia until 2031
P Radeljak Kaufmann
ANNALES-ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE STUDIJE-SERIES HISTORIA ET …, 2017
12017
In Search of Spatial Perceptions: The Balkans as A Vernacular Region
T Pleić, V Glasnović, V Prelogović, P Radeljak Kaufmann
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 112 (3), 304-318, 2021
2021
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20