Dunja Brozović Rončević
Dunja Brozović Rončević
University of Zadar, Department of Ethnology and Anthropology, Center for Adriatic Onomastics and
Potvrđena adresa e-pošte na unizd.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Hrvatski enciklopedijski rječnik
V Anić, D Brozović Rončević, I Goldstein, S Goldstein, L Jojić, ...
Novi Liber, 2002
2512002
Dictionary of American family names
P Hanks
Oxford University Press, 2003
1082003
Nazivi za blatišta i njihovi odrazi u hrvatskoj toponimiji
D Brozović Rončević
Folia onomastica Croatica 8, 1-40, 1999
55*1999
Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik
R Hansen-Kokoruš, Z Pečur-Medinger, J Matešić, M Znika
432005
Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik:[2076 zweispaltige Seiten, 120000 Stichwörter mit über 500000 illustrierenden Textbeispielen]
R Hansen-Kokoruš, J Matešić, Z Pečur-Medinger
Globus, 2005
43*2005
Hidronimi s motivom vrelišta na povijesnome hrvatskom prostoru
D Brozović Rončević
Folia onomastica Croatica 6, 7-40, 1997
291997
Tragovi poganskih, kršćanskih i islamskih kultova u toponimiji
D Brozović Rončević
Zbornik VI. Jugoslovenske onomastičke konferencije, 117, 1987
251987
Tragovi poganskih, kršćanskih i islamskih kultova u toponimiji
D Brozović Rončević
Zbornik VI. Jugoslovenske onomastičke konferencije, 117, 1987
251987
Inojezični elementi u hrvatskome zemljopisnom nazivlju
D Brozović Rončević
Hrvatski dijalektološki zbornik, 3-14, 2003
212003
Rječnik novih riječi: mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima
D Brozović-Rončević, A Gluhak, V Muhvić-Dimanovski, B Sočanac, ...
181996
Rječnik novih riječi
D Brozović-Rončević, A Gluhak, V Muhović-Dimanovski, L Sočanac
Minerva, Zagreb, 1996
18*1996
Nacrt za zoonomastička istraživanja (na primjeru imena konja)
D Brozović Rončević, A Čilaš Šimpraga
Folia onomastica Croatica, 37-58, 2008
172008
Etimološki rječnik hrvatskoga jezika: A-Nj
R Matasović, T Pronk, D Ivšić, D Brozović Rončević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016
162016
Metafora i metonimija kao poticaj u procesu imenovanja
D Brozović Rončević, M Žic Fuchs
Folia Onomastica Croatica, 12-13, 2007
15*2007
Hidronimi s motivom vrelišta na povijesnom hrvatskom jezičnom području
D Brozović Rončević
Folia onomastica Croatica, 1-40, 1997
151997
What do names tell us about our former occupations?
D Brozović Rončević
Collegium antropologicum 28 (1), 161-170, 2004
142004
Toponomastičko nazivlje između jezikoslovlja i zemljopisa
D Brozović Rončević
Folia onomastica Croatica, 37-46, 2011
132011
Romansko-hrvatski dodiri u toponimiji Istre i kvarnerskih otoka
D Brozović Rončević
Folia onomastica Croatica 7, 1-21, 1998
111998
Riznica: the Croatian language corpus
D Ćavar, D Brozović Rončević
Prace filologiczne 63, 51-65, 2012
102012
Iz istarske hidronimije
D Brozović Rončević
Folia onomastica Croatica 4, 19-30, 1995
101995
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20