Suzana Kusovac
Suzana Kusovac
doktor metodičkih nauka iz oblasti muzičke darovitosti
Potvrđena adresa e-pošte na evropskiuniverzitet-brcko.com - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
MUZIČKE SPOSOBNOSTI I NAČIN NJIHOVOG ISPOLJAVANJA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
S Kusovac
Сварог 1 (4), 303-315, 2012
22012
Metodika nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi
S Kusovac
Istočno Sarajevo, 2011
22011
Uticaj vokalne tehnike na stabilnost intonacije kao primarnog činioca učenog pjevanja
S Kusovac
Сварог 1 (7), 342-347, 2013
12013
Muzika kao glavni čimbenik rane stimulacije - rad na razvoju intelekta i motorike
SK Sladoje
VI naučno-stručna konferencija BAPTA, 27-40, 2017
2017
MUSICALLY GIFTED CHILD-A RESULT OF GENES OR A FAVORABLE ENVIRONMENT
SV Kusovac
УЧЕЊЕ И НАСТАВА, 563, 0
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–5