Follow
Jasminka Zloković
Jasminka Zloković
Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Profesorica društvenih znanosti
Verified email at ffri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rizična ponašanja djece i mladih - Risk Behavior in Children
J Zloković, S Vrcelj
Odgojne znanosti 12 (1 (19)), 197-213, 2010
81*2010
Prilozi obiteljskoj pedagogiji
V Rosić, J Zloković, M Pšunder
Filozofski fakulet, 2002
652002
Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima: prepoznavanje i prevencija
Z Miliša, J Zloković
Zagreb: MarkoM usluge, 2008
392008
Nasilje među vršnjacima—problem obitelji, škole i društva
J Zloković
Pedagogijska istraživanja 1 (2), 207-219, 2004
392004
Modeli suradnje obitelji i škole
V Rosić, J Zloković
Tempo, 2003
372003
Školski neuspjeh: problem učenika, roditelja i učitelja
J Zloković
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, 1998
351998
Fenomen maltretiranja djece: prepoznavanje i oblici pomoći obitelji i školi
V Bilić, J Zloković
Naklada Ljevak, 2004
212004
Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima
J Zloković
Filozofski fakultet, 2014
202014
Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna?
J Zloković
Zambelli, Rijeka, 2009
192009
Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima
Z Miliša, J Zloković
Zadar-Rijeka: MarkoM usluge doo, str 131, 2008
192008
Zaprte oči ne vidijo zla: trpinčenje, zanemarjenje in spolna zloraba otrok-odgovornost družine, družbe in šole
J Zloković, OD Dobrnjič, BŽ Tavš, V Skalar, M Pšunder
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007
182007
Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa
J Zloković, N Čekolj
Rijeka: Filozofski fakultet, 2018
152018
Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji-Prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji
J Zloković
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 61 (3.), 265-288, 2012
122012
Učestalost i oblici partnerstva između roditelja i odgojitelja
D Nenadić-Bilan, J Zloković
Magistra Iadertina 10 (1), 65-78, 2016
82016
IZAZOVI IMPLEMENTACIJE MODELA UČENJA ZALAGANJEM U ZAJEDNICI-PRIMJER KOLEGIJA OBITELJ I PREVENCIJA ASOCIJALNIH OBLIKA PONAŠANJA
J Zloković, P Polić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 59 (29), 102-122, 2013
82013
Djeca u opasnosti!: odgovornost obitelji, škole i društva
J Zloković, OD Dobrnjič, V Skalar
Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2008
82008
Suvremene obitelji između tradicionalnih i virtualnih odnosa. Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja
J Zloković
Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007
62007
Pravo djece na poticanje razvoja–odgovornost roditelja, škole i društva
J Zloković
U: Maleš, D., Širanović, A., Višnjić-Jevtić, A.(ur.) Pravo djeteta na odgoj …, 2017
52017
Early Childhood Commercialization and the Creation of Value “Mental Maps”
J Zloković
Croatian Journal of Education 16 (1), 291-303, 2014
52014
Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka
J Zloković, D Nenadić-Bilan
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 61 (1.-2.), 191-211, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20