Jasminka Zloković
Jasminka Zloković
Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Profesorica društvenih znanosti
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Rizična ponašanja djece i mladih - Risk Behavior in Children
J Zloković, S Vrcelj
Odgojne znanosti 12 (1 (19)), 197-213, 2010
57*2010
Prilozi obiteljskoj pedagogiji
V Rosić, J Zloković, M Pšunder
Filozofski fakulet, 2002
462002
Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima
Z Miliša, J Zloković
Zadar-Rijeka: MarkoM usluge doo, str 131, 2008
452008
Modeli suradnje obitelji i škole
V Rosić, J Zloković
Tempo, 2003
272003
Nasilje među vršnjacima—problem obitelji, škole i društva
J Zloković
Pedagogijska istraživanja 1 (2), 207-219, 2004
262004
Školski neuspjeh: problem učenika, roditelja i učitelja
J Zloković
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, 1998
221998
Zaprte oči ne vidijo zla: trpinčenje, zanemarjenje in spolna zloraba otrok-odgovornost družine, družbe in šole
J Zloković, OD Dobrnjič, BŽ Tavš, V Skalar, M Pšunder
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007
182007
Tundra Bean Goose, Anser fabalis rossicus
L van der Bergh
Goose populations of the Western Palearctic, 1999
181999
Fenomen maltretiranja djece
V Bilić, J Zloković
Naklada Ljevak, Zagreb, 2004
112004
Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna?
J Zloković
Zambelli, Rijeka, 2009
102009
Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima
J Zloković
Filozofski fakultet, 2014
72014
Učestalost i oblici partnerstva između roditelja i odgojitelja
D Nenadić-Bilan, J Zloković
Magistra Iadertina 10 (1.), 65-78, 2015
52015
Suvremene obitelji između tradicionalnih i virtualnih odnosa
J Zloković
Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Zagreb …, 2007
52007
Fenomen maltreatmen child
V Bilić, J Zloković
Nakladna kuća Ljevak, 2004
52004
Pedagoški aspekti rada učitelja sa zapuštenom djecom
J Zloković
Obranjena i neobjavljena doktorska disertacija. Rijeka: Filozofski fakultet …, 2000
52000
Djeca u opasnosti!: odgovornost obitelji, škole i društva
J Zloković, OD Dobrnjič, V Skalar
Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2008
42008
Emocionalna pismenost učitelja i razvoj nadarene djece u školi
M Mušanović, S Vrcelj, J Zloković
Nadarjeni-izkoriščen ali prezrt potencial, 2003
42003
IZAZOVI IMPLEMENTACIJE MODELA UČENJA ZALAGANJEM U ZAJEDNICI-PRIMJER KOLEGIJA OBITELJ I PREVENCIJA ASOCIJALNIH OBLIKA PONAŠANJA
J Zloković, P Polić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 59 (29), 102-122, 2013
32013
Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji-Prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji
J Zloković
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 61 (3.), 2012
32012
Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika
J Zloković
is stated in, 1996
31996
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20