Karla Kotulovski
Karla Kotulovski
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM.
DS Peček, S Laleta, K Kotulovski
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 40 (3), 2019
2019
TEMPORÄRE LEIHARBEITSVERHÄLTNISSE
D Senčur Peček, S Laleta, K Kotulovski
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 (3), 1101-1127, 2019
2019
I RAPPORTI CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL LAVORO TEMPORANEO DI AGENZIA
D Senčur Peček, S Laleta, K Kotulovski
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 (3), 1101-1127, 2019
2019
Contractual Relationships concerning Temporary Agency Work
DS Pecek, S Laleta, K Kotulovski
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 40, 1101, 2019
2019
UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM
D Senčur Peček, S Laleta, K Kotulovski
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 (3), 1101-1127, 2019
2019
Professionalization of Foster Care in Croatian and Comparative Law: Labour Law and Social Security Law Aspects
S Laleta, K Kotulovski
Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje Zbornik …, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–6