Follow
Anamarija Žic Ralić
Anamarija Žic Ralić
Full professor of Inclusive Education and Rehabilitation, University of Zagreb
Verified email at erf.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Self-assessment of relations with peers in children with intellectual disability
A Zic, L Igric
Journal of Intellectual Disability Research 45 (3), 202-211, 2001
1002001
Self-assessment of relations with peers in children with intellectual disability
A Zic, L Igric
Journal of Intellectual Disability Research 45 (3), 202-211, 2001
1002001
Self-assessment of relations with peers in children with intellectual disability
L Zic, A.& Igrić
Journal of Intellectual Disability Research 45 (3), 202-211, 0
100*
Prihvaćenost i prijateljstvo djece i mladih s teškoćama u razvoju
A Žic Ralić, M Ljubas
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 22 (3), 435-453, 2013
622013
Promišljanje učitelja o izazovima i barijerama inkluzije učenika s poteškoćama u razvoju
J Kranjčec Mlinarić, A Žic Ralić, N Lisak
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 65 (Tematski broj …, 2016
522016
Obilježja vršnjačke interakcije i iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece i mladih s ADHD-om
A Žic Ralić, E Šifner
Ljetopis socijalnog rada 21 (3), 453-484, 2014
312014
Vrijednosti, interakcija sa zajednicom i kvaliteta života obitelji djece s teškoćama u razvoju
D Cvitković, A Žic Ralić, A Wagner Jakab
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 49 (Supplement), 10-22, 2013
272013
Vrijednosti, interakcija sa zajednicom i kvaliteta života obitelji djece s teškoćama u razvoju
D Cvitković, A Žic Ralić, A Wagner Jakab
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 49 (Supplement), 10-22, 2013
272013
Vrijednosti, interakcija sa zajednicom i kvaliteta života obitelji djece s teškoćama u razvoju
D Cvitković, A Žic Ralić, A Wagner Jakab
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 49 (Supplement), 10-22, 2013
272013
Razlike u procjenama adaptivnoga ponašanja djece s teškoćama u školskom okruženju
A Žic Ralić, D Cvitković
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 (2), 109-127, 2011
242011
Što djeca s teškoćama misle o podršci asistenta u nastavi
A Krampač-Grljušić, A Žic Ralić, N Lisak
Collection of scientific papers“Uključivanje i podrška u zajednici, 2010
222010
Struktura ponašanja djece u obitelji
A Žic-Ralić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 38 (2), 165-186, 2002
102002
i Lisak, N.(2012)
D Cvitković, A Žic Ralić, A Wagner-Jakab
Neki učinci programa usmjerenog na prihvaćanje različitosti. U Z. Penezić, V …, 0
9
Peer tolerance and contentment in relationship with peers in inclusive school. D. Felce (ur.)
A Žic Ralić, A Krampač-Grljušić, N Lisak
Third International Conference of IASSID-Europe Integrating Bio-medical and …, 2010
62010
Ponašanje djece s teškoćama i podrška obitelji. U V. Đurek (ur.)
A Žic Ralić
Uključivanje i podrška u zajednici, 195-217, 2010
62010
Predictors of bullying and victimisation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder
AŽ Ralić, D Cvitković, S Sekušak-Galešev
Center for Educational Policy Studies Journal 8 (4), 63-88, 2018
52018
Vršnjaci i djeca s teškoćama. U Igrić, Lj., Fulgosi-Masnjak, R., Wagner Jakab, A.(ur.)
A Žic Ralić
Učenik s teškoćama između škole i obitelji, 41-56, 2014
52014
Oblici agresivnog ponašanja djece i mladih s intelektualnim teškoćama
V Kos, A Žic Ralić
Zbornik radova Uključivanje i podrška u zajednici 8, 231-243, 2010
52010
Struktura ponasanja djece u obitelji
A Zic Ralic
Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja 38 (2), 165-187, 2002
52002
i Žmegač, A.(2012). Razvoj suradničkih odnosa u razredu kroz radionice s učenicima. U M. Milković, D. Doležal, G. Hržica i J. Stošić (Ur.)
A Žic Ralić, D Cvitković, N Lisak
Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20