Prati
Josip Oslić
Josip Oslić
Profesor filozofije, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Potvrđena adresa e-pošte na theo.kbf.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Etika Drugoga u Emmanuela Levinasa
J Oslić
Bogoslovska smotra 71 (1), 17-54, 2001
92001
Vjera i um: neoskolastiči i suvremeni pristupi
J Oslič
Hrvatsko filozofsko društvo, 2004
52004
Izvor budućnosti: fenomenološki i hermeneutički pristupi svijetu faktičnog životnog iskustva
J Oslić
Demetra, 2002
52002
Sustavi vrednota u današnjem vremenu
J Oslić
Bogoslovska smotra 71 (2-3), 231-259, 2001
52001
Sustavi vrednota u današnjem vremenu
J Oslić
Bogoslovska smotra 71 (2-3), 231-259, 2001
52001
Djelovanje Jugoslavenske radikalne zajednice u doba Banovine Hrvatske (1939-1941)
K Regan
Studia lexicographica 1 (1), 217-254, 2007
42007
Odnos» filozofijskog vjerovanja «i objavljene religije kod Karla Jaspersa
J OSliĆ, D Tolvajčić
Bogoslovska smotra 77 (3), 603-625, 2007
32007
Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića
J Oslić
Filozofska istraživanja 27 (02/106), 295-305, 2007
32007
Ususret Vjekoslavu Bajsiću
J Oslić
Bogoslovska smotra 85 (1), 25-40, 2015
22015
Filozofija i duhovne znanosti. S posebnim osvrtom na djelo W. Diltheya
J Oslić
Filozofska istraživanja 34 (3), 279-297, 2014
22014
» Humanizam «otuđenoga čovjeka u djelu Gaje Petrovića
J Oslić
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 20 (2), 29-50, 2013
22013
Hildebrandova kritika egzistencijalne ili situacijske etike
J Oslić
Obnovljeni Život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 57 (1), 19-38, 2002
22002
Heideggrov zgodnji pristop k Pavlovemu razumevanju" prakrščanske religioznosti"
J Oslić, F Zore
22001
Psihologija religije u djelu Vilima Keilbacha
J Oslić
Bogoslovska smotra 66 (1), 13-36, 1996
21996
Etički elementi u filozofiji religije kod Vilima Keilbacha
J Oslić
Obnovljeni Život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 51 (4), 327-345, 1996
21996
Utemeljenje etike kod Vladimira Solovjeva
J Oslić, VS Solovjev
Hrvatsko filozofsko društvo, 1994
21994
Verstehen und nichtverstehen in der praxisbezogenen Hermeneutik Ludwig Wittgensteins
J Oslić
Synthesis Philosophica 64 (2), 335-348, 2017
12017
Pozicioniranje» filozofije religije «u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća
J Oslić
Filozofska istraživanja 33 (01/129), 105-122, 2013
12013
Egzistencija i (njezino) vrijeme
J Oslić, B Pešić
Bogoslovska smotra 82 (2), 467-483, 2012
12012
Temeljni aspekti filozofije religije kod Vladimira Solovjeva s posebnim osvrtom na predavanja o'bogočovještvu'
J Oslić
Diacovensia: teološki prilozi 18 (1), 159-175, 2010
12010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20