Ivana Grbavac
Ivana Grbavac
University of Mostar
Potvrđena adresa e-pošte na ff.sum.ba
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Linguistic landscape in Mostar
I Grbavac
Jezikoslovlje 14 (2), 501-515, 2013
192013
Political Public Relations− Media and Information Management
Z Tomić, I Grbavac
Communication Management Review 1 (01), 84-102, 2016
42016
Jezični identitet i jezični krajobraz u Mostaru
I Grbavac
Zagreb: Univeristy of Zagreb, unpublished PhD thesis, 2012
42012
The Linguistic Landscapes of Mostar and Leuven: A Comparative Study
I Grbavac, K Jaspaert, D Slowinska
The Practice of Foreign Language Teaching: Theories and Applications, 255, 2015
22015
METAFORIČKA UPORABA JEZIKA I BILJNE METAFORE U KOGNITIVNOSEMANTIČKOME OKVIRU
I Grbavac
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, 2010
22010
UPORABA KONCEPTUALNIH METAFORA U POLITIČKOME DISKURSU POSLIJEDEJTONSKOGA RAZDOBLJA U BIH
I Grbavac, I Zovko-Bošnjak
Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 10 (14), 126-146, 2015
12015
Linguistic landscaping as an RST research method: the downfall of language policies in a post-war context
I Grbavac
European Journal of Applied Linguistics 3 (1), 87, 2015
12015
PREGLED ISTRAŽIVANJA JEZIČNOGA KRAJOBRAZA
I Grbavac
Hum, 67-89, 2012
12012
IN MEMORIAM prof. dr. sc. Marijana Sivrić (1966.–2019.)
I Grbavac
Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti 23 (2), 123-126, 2019
2019
USAGE OF CONCEPTUAL METAPHORS IN THE POLITICAL DISCOURSE OF THE POST-DAYTON ERA IN BIH
I Grbavac, I Zovko-Bošnjak
Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 10 (14), 147-147, 2015
2015
SIMBOLI STATUSA I MOĆI
I Grbavac
Identiteti-Kulture-Jezici 1 (1), 481-505, 2015
2015
Jezični krajobraz u Mostaru
I Grbavac
Jezikoslovlje 14 (2-3), 501-515, 2013
2013
AN OVERVIEW OF LINGUISTIC LANDSCAPE RESEARCH
I Grbavac
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, 2012
2012
METAPHORICAL USE OF LANGUAGE AND PLANT METAPHORS WITHIN THE THEORETICAL FRAMEWORK OF COGNITIVE SEMANTICS
I Grbavac
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, 2010
2010
THE PRESENCE OF METAPHORICITY MARKER (PMM) IN THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF MOSTAR
I Grbavac, I Zovko-Bošnjak
ENGLISH–VIEWS, VOICES, PEOPLE AND PLACES: CONFERENCE PROCEEDINGS, 46, 0
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–15