Anita Klapan
Anita Klapan
redovita profesorica, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Nema potvrđene e-adrese
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Andragogy Between Theory and Practice.
A Klapan
142002
Andragogy Between Theory and Practice.
A Klapan
142002
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga--komparativni pristup
S Kušić, S Vrcelj, A Zovko
Filozofski fakultet u Rijeci, 2016
102016
Učenje u učeničkom domu
A Klapan
Pedagoški fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju, 1996
101996
Ciljevi stalnoga stručnog usavršavanja: mišljenja učitelja
D Tot, A Klapan
Pedagogijska istraživanja 5 (1), 60-69, 2008
92008
Teme iz andragogije
A Klapan
Anita Klapan (Vlastita naklada), 2004
92004
Educational Needs of the Adults-The Key Question of Andragogy.
A Klapan
92001
Andragoške teme
A Klapan, S Pongrac, I Lavrnja
izdanje autora, 2001
92001
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja
A Klapan, B Rafajac, N Rončević
Andragoški glasnik 13 (2), 113-131, 2009
82009
Comparative analysis of the network of adult education institutions in Croatia and Slovenia
A Klapan, I Lavrnja
Adult education and development; Education des adultes et developpment …, 2003
72003
Obrazovne potrebe odraslih-ključno pitanje andragogije
A Klapan
Obrazovanje odraslih-časopis za obrazovanje odraslih i kulturu 1 (1-3), 79-87, 2001
72001
Studentska vizija cjeloživotnog učenja, u Klapan A.(ur)
A Klapan
Teme iz andragogije, 139-152, 2004
52004
Andragoške teme, vlastito izdanje
A Klapan, S Pongrac, I Lavrnja
Rijeka, 2001
52001
Training adult educators for working with adults in Croatia
I Lavrnja, A Klapan
132p.; For other proceedings from this conference, see ED 378 414 and ED 399 …, 1998
41998
Andragoški pokreti
A Klapan, M Živčić
Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva 15 (2.(27) 1/2), 2011
32011
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih
E Bečić, MŠ Vdović
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih, 2009
32009
Homo Zappiensi–kreatori nove škole
S Vrcelj, A Klapan, S Kušić
izvornik: Buduća škola–škola budućnosti 2, 2009
32009
Samovrednovanje u funkciji trajnog razvitka učiteljeve kopetentnosti
A Klapan, D Redžić
Zbornik radova Kompetencije i kompetentnost učitelja, 463-470, 2007
32007
Lernen im Schülerheim: Grundlagen der Internatspädagogik
A Klapan
Lang, 1999
31999
Pogledi Jana Amosa Komenskega na disciplino v šoli
A Klapan, S Vrcelj
31992
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20