Follow
Caroline Liberg
Caroline Liberg
Professor of Educational Sciences
Verified email at edu.uu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Hur barn lär sig läsa och skriva
C Liberg
Studentlitteratur, 2006
6312006
Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare
UP Lundgren, R Säljö, C Liberg
Natur & kultur, 2010
5552010
Barn utvecklar sitt språk
L Bjar, C Liberg
Studentlitteratur, 2003
4772003
Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand
M Björk, C Liberg
Natur och kultur, 1996
4641996
Learning to read and write
C Liberg
Departments of Linguistics, Uppsala University, 1990
1241990
Utmana, utforska, utveckla!: om läs-och skrivprocessen i skolan
C Liberg, Å af Geijerstam, J Folkeryd
Studentlitteratur, 2010
1232010
Grundläggande färdigheter: Att bli medborgare
C Liberg, R Säljö
Natur och kultur, 2014
982014
Läs-och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag
C Liberg
Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och …, 2008
952008
Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv
C Liberg
Dokument presenterat vid ASLA: s höstsymposium, Stockholm, 2008
882008
Möten i skriftspråket
C Liberg
Studentlitteratur, 2003
882003
Samtalskulturer–samtal i utveckling
C Liberg
Lund: Studentlitteratur, 2003
852003
Swedish–An updated school subject?
C Liberg, J Wiksten Folkeryd, Å Af Geijerstam
Education Inquiry 3 (4), 477-493, 2012
812012
Läsande, skrivande och samtalande
C Liberg
Myndigheten för skolutveckling, 2007
702007
Språk och kommunikation
C Liberg
Myndigheten för skolutveckling, 2007
662007
Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget
C Liberg
Utbildning & Demokrati–tidskrift för didaktik och utbildningspolitk 12 (2 …, 2003
632003
Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv–möjligheter och begränsningar
C Liberg
I: Kerstin Nauclér (red.) Symposium, 108-128, 2000
632000
The decrease of school related reading in Swedish compulsory school–trends between 2007 and 2017
M Vinterek, M Winberg, M Tegmark, T Alatalo, C Liberg
Scandinavian Journal of Educational Research 66 (1), 119-133, 2022
612022
Att vara lärare: Den didaktiska reliefen.
C Liberg
Natur och kultur, 2014
552014
Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare
R Säljö, C Liberg
Den lärande människan–teoretiska traditioner 2, 2012
532012
Elevers läs-och skrivutveckling: En teoretisk bakgrund till bedömning av elevers läs-och skrivförmåga. Ett kompetensutvecklingsmaterial från Skolverket
C Liberg
Skolverket, 2010
48*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20