Snježana Kordić
Snježana Kordić
Linguistics
Potvrđena adresa e-pošte na public.carnet.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Jezik i nacionalizam
S Kordić
Durieux: Rotulus Universitas, 2010
254*2010
Relativna rečenica
S Kordić
Matica hrvatska i Hrvatsko filološko društvo: Znanstvena biblioteka 25, 365, 1995
701995
Riječi na granici punoznačnosti
S Kordić
Hrvatska sveučilišna naklada, 2002
41*2002
Serbo-Croatian
S Kordić
Lincom Europa: Languages of the World/Materials 148, 71, 1997
411997
Konverzacijske implikature
S Kordić
Suvremena lingvistika 17 (31-32), 87-96, 1991
19*1991
Determinator – vrsta riječi ili funkcionalni razred?
S Kordić
Suvremena lingvistika 18 (33), 27-32, 1992
18*1992
Policentrični standardni jezik
S Kordić
Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, 83-108, 2009
152009
Nationale Varietäten der serbokroatischen Sprache
S Kordić
Bosnisch - Kroatisch - Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der …, 2008
142008
Naziv jezika iz znanosti gledan
S Kordić
Republika 57 (1-2), 236-243, 2001
14*2001
Personal-und Reflexivpronomina als Träger von Personalität (Personal Pronouns and Reflexive Pronouns)
S Kordić
Personalität und person, 125-154, 1999
141999
Pluricentric languages, Ausbau languages, Abstand languages and the Serbo-Croatistics
S Kordić
Zeitschrift für Balkanologie 45 (2), 210-215, 2009
12*2009
Plurizentrische Sprachen, Ausbausprachen, Abstandsprachen und die Serbokroatistik
S Kordić
Zeitschrift für Balkanologie 45 (2), 210-215, 2009
122009
Pro und kontra: „Serbokroatisch“ heute
S Kordić
Slavistische Linguistik 2002: Referate des XXVIII. Konstanzer Slavistischen …, 2002
12*2002
Sprache und Nationalismus in Kroatien
S Kordić
Studia Philologica Slavica: Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65 …, 2006
10*2006
Der Relativsatz im Serbokroatischen
S Kordić
Lincom Europa: Lincom Studies in Slavic Linguistics 10, 330, 1999
101999
The presentatives "evo, eto, eno"
S Kordić
Slavia: časopis pro slovanskou filologii 66 (2), 183-196, 1997
8*1997
The ideology of national identity and of national culture
S Kordić
U čast Pera Jakobsena, 225-239, 2010
7*2010
Moderne Nationalbezeichnungen und Texte aus vergangenen Jahrhunderten
S Kordić
Zeitschrift für Balkanologie 46 (1), 35-43, 2010
72010
The adverbs "ovd(j)e/tu/ond(j)e, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda"
S Kordić
Južnoslovenski filolog 59, 81-103, 2003
7*2003
Izražavanje neodređenosti pomoću riječi" čovjek"
S Kordić
Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova I, Osijek 14.9.-18.9 …, 2001
72001
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20