Snježana Kordić
Snježana Kordić
Linguistics
Potvrđena adresa e-pošte na public.carnet.hr - Početna stranica
NaslovCitiranoGodina
Jezik i nacionalizam
S Kordić
Durieux: Rotulus Universitas, 2010
1982010
Relativna rečenica
S Kordić
Matica hrvatska i Hrvatsko filološko društvo: Znanstvena biblioteka 25, 365, 1995
641995
Serbo-Croatian
S Kordić
Lincom Europa: Languages of the World/Materials 148, 71, 1997
431997
Riječi na granici punoznačnosti
S Kordić
Hrvatska sveučilišna naklada, 2002
372002
Personal-und Reflexivpronomina als Träger von Personalität (Personal Pronouns and Reflexive Pronouns)
S Kordić
Personalität und person, 125-154, 1999
161999
Determinator – vrsta riječi ili funkcionalni razred?
S Kordić
Suvremena lingvistika 18 (33), 27-32, 1992
16*1992
Naziv jezika iz znanosti gledan
S Kordić
Republika 57 (1-2), 236-243, 2001
15*2001
Policentrični standardni jezik
S Kordić
Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, 83-108, 2009
142009
Pro und kontra: „Serbokroatisch“ heute
S Kordić
Slavistische Linguistik 2002: Referate des XXVIII. Konstanzer Slavistischen …, 2002
14*2002
Possessivitätsausdruck durch Relativpronomen im Kroatisch-Serbischen
S Kordić
Die Welt der Slaven 40 (2), 328-340, 1995
12*1995
Konverzacijske implikature
S Kordić
Suvremena lingvistika 17 (31-32), 87-96, 1991
12*1991
Nationale Varietäten der serbokroatischen Sprache
S Kordić
Bosnisch - Kroatisch - Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der …, 2008
112008
Sprache und Nationalismus in Kroatien
S Kordić
Studia Philologica Slavica: Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65 …, 2006
11*2006
The presentatives "evo, eto, eno"
S Kordić
Slavia: časopis pro slovanskou filologii 66 (2), 183-196, 1997
11*1997
Plurizentrische Sprachen, Ausbausprachen, Abstandsprachen und die Serbokroatistik
S Kordić
Zeitschrift für Balkanologie 45 (2), 210-215, 2009
102009
Kroatisch-Serbisch: ein Lehrbuch für Fortgeschrittene mit Grammatik
S Kordić
Buske, 1997
91997
Genitiv/Akkusativ-Synkretismus beim kroatisch-serbischen Relativpronomen
S Kordić
Zeitschrift für Slawistik 40 (2), 202-213, 1995
91995
Existential sentences in the South Slavic languages
S Kordić
Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongreß Krakau 1998, 31-49, 1998
81998
Upotreba glagola "trebati"
S Kordić
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 26 (2), 71-81, 1997
8*1997
Moderne Nationalbezeichnungen und Texte aus vergangenen Jahrhunderten
S Kordić
Zeitschrift für Balkanologie 46 (1), 35-43, 2010
62010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20