Follow
Adam Bogacz
Adam Bogacz
Verified email at up.wroc.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Factors influencing humus forms and forest litter properties in the mid-mountains under temperate climate of southwestern Poland
B Labaz, B Galka, A Bogacz, J Waroszewski, C Kabala
Geoderma 230, 265-273, 2014
912014
Conversion of Norway spruce forests will reduce organic carbon pools in the mountain soils of SW Poland
B Galka, B Labaz, A Bogacz, O Bojko, C Kabala
Geoderma 213, 287-295, 2014
632014
Concentration and pools of trace elements in organic soils in the Izera Mountains
B Glina, A Bogacz
Journal of Elementology 18 (2), 2013
182013
Zinc and lead in forest soils of Karkonosze National Park-data for the assessment of environmental pollution and soil monitoring.
A Karczewska, K Szopka, C Kabała, A Bogacz
182006
Pools of available nutrients in soils from different altitudinal forest zones located in a monitoring system of the Karkonosze Mountains National Park, Poland
K Szopka, C Kabala, A Karczewska, A Bogacz, P Jezierski
Polish Journal of Soil Science 43 (2), 173-188, 2010
172010
Wplyw stopnia zmurszenia torfu na sklad i liczebnosc grzybow glebowych obiektu Przedmoscie
A Bogacz, A Szulc, A Bober, E Plaskowska, K Matkowski
Roczniki Gleboznawcze 55 (3), 39-51, 2004
162004
Badania nad przydatnoscia popiolow lotnych z elektrowni Opole do zagospodarowania rolniczgo
A Bogacz, T Chodak, L Szerszeń
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418 (2), 671-676, 1995
151995
Concentration and pools of heavy metals in organic soils in post-fire areas used as forests and meadows
A Bogacz, P Wozniczka, B Labaz
Journal of Elementology 16 (4), 2011
142011
Transformacja mad w warunkach regulacji rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w dolinie Dobrej na Nizinie Śląskiej
C Kabała, B Gałka, P Jezierski, A Bogacz
Roczniki Gleboznawcze 62 (2), 2011
132011
Wybrane wlasciwosci fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy
A Bogacz, B Labaz, P Dabrowski
Roczniki Gleboznawcze 59 (1), 43-51, 2008
122008
Impact of secondary transformation of peat-moorsh soils on the decrease of nitrogen and carbon compounds in ground water
L Szajdak, M Szczepański, A Bogacz
Agronomy research 5 (2), 189-200, 2007
112007
Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych
A Bogacz, P Woźniczka, E Burszta-Adamiak, K Kolasińska
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 22, 2013
102013
On the specifics of Podzols in mountain areas
C Kabala, J Waroszewski, A Bogacz, B Labaz
Soil Science Annual 63 (2), 55, 2012
102012
Peat soil in the Restoration Niknaca Laka peatland in the Stolowe Mountains National Park
A Bogacz, D Dzieciol, B Glina, L Gersztyn
Soil Science Annual 63 (2), 3, 2012
102012
Właściwości silnie przesuszonych organicznych gleb popożarowych obiektu Sobin-Jędrzychów
A Bogacz, M Jędo, P Woźniczka
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11 (4), 43-56, 2011
92011
Wpływ pokryw stokowych na morfologię i właściwości bielic subalpejskiego piętra Karkonoszy
C Kabała, A Bogacz, J Waroszewski, S Ochyra
Rocz. Glebozn 49 (1), 90-99, 2008
92008
Wplyw sposobu uzytkowania na wlasciwosci fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem okolic Milicza
A Bogacz, B Labaz, E Wlodarczyk
Roczniki Gleboznawcze 61 (1), 13-18, 2010
72010
Wlasciwosci substancji humusowych czarnych ziem w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy
B Labaz, A Bogacz, M Cybula
Roczniki Gleboznawcze 59 (3-4), 175-184, 2008
72008
Impact of fire on values of organic material transformation indicators
A Bogacz, B Labaz, P Wozniczka
Soil Science Annual 64 (3), 88, 2013
62013
Zawartość rtęci w poziomach powierzchniowych gleb leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego w rejonie Szklarskiej Poręby
K Szopka, A Karczewska, C Kabała, P Jezierski, A Bogacz
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42, 167-175, 2010
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20