dr. sc. Adriana Car-Mihec, red. prof.
dr. sc. Adriana Car-Mihec, red. prof.
redoviti profesor u trajnom zvanju, Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na ri.t-com.hr
NaslovCitiranoGodina
Dnevnik triju žanrova
A Car-Mihec
Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2003
112003
Postmoderna drama (Terminološki aspekti)
A Car-Mihec
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 11 (1-2), 49-72, 1999
71999
Mlada hrvatska drama:(ogledi)
A Car-Mihec
Ogranak Matice hrvatske, 2006
62006
Kazališne igre Mire Gavrana
G Muzaferija
Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2005
52005
Pučki dramski oblici
A Car-Mihec
Riječki teološki časopis, god 5, 87-95, 1997
31997
Od krimi romana do krimi radiodrame
A Car-Mihec
Riječki filološki dani, 591-602, 2006
22006
Dubinski elementi karnevalizacije u Krležinu'Kraljevu'
A Car-Mihec
Fluminensia, 129-139, 1991
21991
NA TRAGU MODERNISTIČKOGA REŽIJSKOG POSTUPKA Anđelko Štimac i izvedbe Shakespearea na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana pl. Zajca W. Shakespeare, Macbeth
A Car-Mihec, IR Žigo
12010
Mediji kao dramski izazov
A Car-Mihec
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2007
12007
Drama i cyberpunk (Kompjutor Tanje Radović)
A Car-Mihec
Kazalište, 104-109, 2006
12006
Nezamjenjiv prinos povijesti recentnog hrvatskog glumišta
A Car-Mihec
NOVI IZRAZ, časopis za književnu i umjetničku kritiku, 121-125, 2005
12005
Krimi radio drama
A Car-Mihec
Čarobni prostor mašte i dokumenta: zbornik radova o radiodramskom …, 2004
12004
Giga i njezini Lade Kaštelan
A Car-Mihec
Kazalište, 157-165, 2003
12003
Pogled u hrvatsku dramu
A Car-Mihec
Hrvatsko Filološko Društvo, 2001
12001
Uloga i značenje Freudenreichovih'Graničara'u razvoju pučkog igrokaza
A Car-Mihec
Fluminensia, 143-151, 1994
11994
Branko Hribar
A Car-Mihec
Umjetnost i dijete 4, 199-214, 1994
11994
Damir Miloš
A Car-Mihec
Umjetnost i dijete 6, 297-318, 1992
11992
Representation of Body in Cyberdramas by Tanja Radović
A Car-Mihec, IR Žigo
Sarajevski filološki susreti IV, Zbornik radova, 2018
2018
REPREZENTATIVNE REDATELJSKE POETIKE U RIJEČKOJ KAZALIŠNOJ POVIJESTI IVE ROSANDE ŽIGO
A Car-Mihec
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 28 (2), 183-187, 2017
2017
Tekst in kontekst
A Car-Mihec
„Pozornici ususret–Zbornik radova u čast sedemdesetog rođendana Borisa Senkera, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20