Goran Tanacković Faletar
Goran Tanacković Faletar
Assistant Professor of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika
B Belaj, GT Faletar
Disput, 2014
782014
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika: Knjiga druga: Sintaksa jednostavne rečenice
B Belaj, GT Faletar
Disput, 2017
282017
Cognitive foundations of emotion verbs complementation in Croatian
B Belaj, G Tanacković Faletar
Suvremena lingvistika 37 (72), 153-169, 2011
152011
TCM i CIT-dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?
D Matovac, GT Faletar
Jezikoslovlje 10 (2), 2009
152009
TCM i CIT-dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?
D Matovac, GT Faletar
Jezikoslovlje 10 (2), 2009
152009
Protučinjenične uvjetne rečenice, mentalni prostori i metonimija u kontekstu teorije konceptualne integracije.
B Belaj, GT Faletar
Suvremena lingvistika 32 (62), 2006
112006
Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja
B Belaj, G Tanacković Faletar
Jezikoslovlje 8 (1), 5-25, 2007
102007
Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja
B Belaj, G Tanacković Faletar
Jezikoslovlje 8 (1), 5-25, 2007
102007
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije
G Tanacković Faletar
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2011
92011
Konceptualnosemantički temelji gramatičkih odnosa: predikatni instrumental u hrvatskome jeziku
B Belaj, G Tanacković Faletar
Suvremena lingvistika 70 (38), 147-172, 2010
82010
Semantička uloga efektora kao determinatora dativnih dopuna u neraščlanjenim jednostavnim rečenicama, M
D Matovac, G Tanacković Faletar
Sintaksa padeža: Zbor nik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudje lova …, 2010
52010
Space, conceptualization and case meaning: a cognitive account of the dative in Croatian
B Belaj, G Tanacković Faletar
Cognitive Linguistics Between Universality and Variation. Eds. M. Brdar–I …, 2012
42012
METAPHOR, METONYMY, PHRASEOLOGICAL UNITS AND EUPHEMISMS–WHAT DO WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT DEATH?
B Kružić, G Tanacković Faletar
Jezikoslovlje 20 (2.), 391-418, 2019
32019
Kognitivna gramatika u kontekstu konstrukcijskih modela
B Belaj, G Tanacković Faletar
Filologija, 17-65, 2013
32013
Uporabno utemeljena teorija usvajanja jezika oprimjerena razvojem padežnoga sustava imenica hrvatskoga jezika.
D Matovac, GT Faletar
Suvremena lingvistika 35 (68), 2009
32009
Brak stripa i poezije
GT Faletar
Aleph, 242-252, 2005
22005
like constructions and the definite-indefinite continuum in Croatian
B Belaj, D Matovac, GT Faletar
Folia Linguistica 53 (1), 201-231, 2019
12019
O PREZENTATIVNO-DEMONSTRATIVNIM FUNKCIJAMA MEDIJALNOGA OBLIKA" TO" U KONSTRUKCIJAMA S BEZLIČNIM GLAGOLIMA
B Belaj, G Tanacković Faletar
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (2), 61-81, 2015
12015
The conceptual–semantic basis of grammatical relations: the case of the Croatian predicate instrumental
G Tanacković Faletar, B Belaj
Suvremena lingvistika 36 (70), 0-0, 2010
12010
HRVATSKE NEFINITNE INFINITIVNE KLAUZE.
B BELAJ, G TANACKOVIĆ FALETAR
PISMO: Journal for Linguistics & Literary Studies/Zeitschrift für Sprach-und …, 2020
2020
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20