Dario Đerđa
Dario Đerđa
profesor upravnog prava, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
NaslovCitiranoGodina
Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj
D Đerđa
Inženjerski biro, 2010
402010
Komentar Zakona o upravnim sporovima
D Đerđa, M Šikić
Novi informator, 2012
242012
UNIFORMNO TUMAČENJE I PRIMJENA PRAVA TE JEDINSTVENOST SUDSKE PRAKSE U UPRAVNOM SUDOVANJU.
D Aviani, D Đerđa
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 49 (2), 2012
182012
Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj
D Đerđa
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 45 (1), 75-94, 2008
152008
Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj
D Đerđa
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 47 (1), 65-92, 2010
132010
Upravni spor u Hrvatskoj: sadašnje stanje i pravci reforme
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 (1), 111-147, 2008
92008
Interkatedarski sastanak katedri za upravnu znanost i upravno pravo hrvatskih pravnih fakulteta
D Đerđa
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2006
92006
Pravila upravnog postupka u europskom pravu
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 (1), 109-144, 2012
72012
Upravnopravni aspekti koncesija
D Đerđa
doktorska disertacija, Split, 2005
72005
AKTUALNA PITANJA PRAVNOG UREĐENJA UPRAVNIH UGOVORA U HRVATSKOM PRAVU.
D Aviani, D Derda
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 48 (3), 2011
62011
The New Croatian General Administrative Procedural Law
D Derda, Z Piculjan
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 30, 245, 2009
6*2009
Institucionalni ustroj izvršne i upravne vlasti u Europskoj uniji
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u rijeci 28 (2), 1185-1218, 2007
62007
NAČELO RAZMJERNOSTI U DONOŠENJU UPRAVNIH ODLUKA.
D Đerđa
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 37 (1), 2016
52016
Žalba u upravnom sporu
D Đerđa, A Galić
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 51 (2), 339-362, 2014
52014
Upravni ugovori u hrvatskom pravu
D Đerđa
Informator br 5809, 1-12, 2009
52009
Posebnosti upravnih ugovora
D Đerđa
Hrvatska pravna revija 8 (10), 2008
52008
Zaštita legitimnih očekivanja u upravnom pravu
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 (1), 83-111, 2013
42013
Upravni spor u Europskoj zajednici
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 (2), 913-938, 2006
42006
Određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu
D Đerđa
V: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka …, 2005
42005
Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i usporednom pravu
D Đerđa
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 52 (1), 131-157, 2015
32015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20