Dario Đerđa
Dario Đerđa
profesor upravnog prava, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
NaslovCitiranoGodina
Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj
D Đerđa
Inženjerski biro, 2010
482010
Komentar Zakona o upravnim sporovima
D Đerđa, M Šikić
Novi informator, 2012
322012
UNIFORMNO TUMAČENJE I PRIMJENA PRAVA TE JEDINSTVENOST SUDSKE PRAKSE U UPRAVNOM SUDOVANJU.
D Aviani, D Đerđa
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 49 (2), 2012
212012
Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj
D Đerđa
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 45 (1), 75-94, 2008
152008
Pravila upravnog postupka u europskom pravu
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 (1), 109-144, 2012
132012
Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj
D Đerđa
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 47 (1), 65-92, 2010
132010
Upravni spor u Hrvatskoj: sadašnje stanje i pravci reforme
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 (1), 111-147, 2008
92008
Ugovor o koncesiji
D Đerđa
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2006
9*2006
NAČELO RAZMJERNOSTI U DONOŠENJU UPRAVNIH ODLUKA
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 (1), 175-200, 2016
82016
Upravnopravni aspekti koncesija
D Đerđa
doktorska disertacija, Split, 2005
82005
Novo hrvatsko upravno postupovno pravo
D Derda, Z Piculjan
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 30, 245, 2009
7*2009
Institucionalni ustroj izvršne i upravne vlasti u Europskoj uniji
D Đerđa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u rijeci 28 (2), 1185-1218, 2007
72007
AKTUALNA PITANJA PRAVNOG UREĐENJA UPRAVNIH UGOVORA U HRVATSKOM PRAVU.
D Aviani, D Derda
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 48 (3), 2011
62011
Žalba u upravnom sporu
D Đerđa, A Galić
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 51 (2), 339-362, 2014
52014
UČINAK EUROPSKIH PRAVNIH PRAVILA NA PRAVNO NORMIRANJE UPRAVNOG POSTUPKA U HRVATSKOJ.
D Đerđa
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 50 (2), 2013
52013
Osnove upravnog prava Europske unije
D Đerđa
52012
Upravni ugovori u hrvatskom pravu
D Đerđa
Informator br 5809, 1-12, 2009
52009
Posebnosti upravnih ugovora
D Đerđa
Hrvatska pravna revija 8 (10), 2008
52008
Upravni spor
D Đerđa
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017
42017
Opće pravno uređenje koncesija u Republici Hrvatskoj
D Đerđa
Hrvatska pravna revija 15 (6), 37-50, 2015
42015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20