Diana Nenadić-Bilan
Diana Nenadić-Bilan
profesor pedagogije, Sveučilište u Zadru
Verified email at unizd.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Društvena potpora roditeljima djece predškolske dobi
D Nenadić-Bilan
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 (1), 45-63, 2015
72015
Partnerstvo obitelji i predškolske ustanove kao potpora roditeljstvu
D Nenadić Bilan, J Matov
Magistra Iadertina 9 (1), 123-135, 2014
72014
Kreativnost u Reggio pedagogiji
D Nenadić-Bilan
U: R. Bacalja, K. Ivon (ur.) Zbornik radova s međunarodnog društvenog skupa …, 2014
72014
STRATEGIJE PREVENCIJE OVISNOSTI O DROGAMA
D Nenadić Bilan
Magistra Iadertina 7 (1), 35-53, 2012
72012
Igra i čitanje u predškolskoj dobi
D Nenadić-Bilan
U R. Javor, Kako razvijati kulturu čitanja (str. 80-86). Zagreb: Knjižnice …, 1999
71999
Roditelji i djeca u igri
D Nenadić Bilan
Školski vjesnik-Časopis za pedagoška i školska pitanja 63 (1-2), 107-117, 2014
62014
Učestalost i oblici partnerstva između roditelja i odgojitelja
D Nenadić-Bilan, J Zloković
Magistra Iadertina 10 (1.), 65-78, 2015
52015
Stres i izvori stresa odgojiteljskog poziva
M Klarin, D Nenadić-Bilan
electronic form only:: NE, 2004
32004
Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka
J Zloković, D Nenadić-Bilan
Školski vjesnik-Časopis za pedagoška i školska pitanja 61 (1.-2.), 2012
22012
Profesionalni razvoj odgojitelja
D Nenadić-Bilan
Međunarodni znanstveno-stručni skup Prema novom kurikulumu u odgoju i …, 2005
22005
Odgojiteljeve uloge i autonomija djeteta u igri
D Nenadić-Bilan
electronic form only:: NE, 2000
22000
Učestalost i oblici suradnje odgojitelja i roditelja u katoličkim vrtićima u odnosu na javne i privatne dječje vrtiće u Zadarskoj županiji
M Mohorić, D Nenadić-Bilan
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 74 (2.), 249-260, 2019
12019
Cjeloviti pristup tvorbi programa prevencije ovisnosti o drogama
D Nenadić-Bilan
Magistra Iadertina 8 (1.), 91-100, 2013
12013
Prevencija zlouporabe droge u školi
D Nenadić-Bilan, K Travirka-Marčina
Magistra Iadertina 5 (1), 2010
12010
Rezultati nekih istraživanja prevencije ovisnosti u predškolskoj dobi
D Nenadić-Bilan
Magistra Iadertina 1 (1.), 59-66, 2006
12006
Dijete i računalo u predškolskoj ustanovi
D Nenadić-Bilan
electronic form only:: NE, 2002
12002
Identity Distribution in the Croatian Children's Novel
R Bacalja, K Ivon, D Nenadić-Bilan
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 17 (3-4), 7-22, 2019
2019
Paradigm shift about childhood and the preschool and preschool educational system in Croatia-situation, needs and trends.
J Zloković, D Nenadić-Bilan
Journal of Contemporary Educational Studies/Sodobna Pedagogika 68 (3), 2017
2017
Predškolsko dijete i baština-istraživanje u muzeju
D Nenadić-Bilan
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 (3), 492-503, 2015
2015
THE PARTNERSHIP BETWEEN FAMILY AND PRESCHOOL INSTITUTIONS AS SUPPORT OF PARENTHOOD
D Nenadić Bilan, J Matov
Magistra Iadertina 9 (1), 123-135, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20