Najtraženije publikacije
h5-indeks je h-indeks za članke objavljene tijekom 5 posljednjih godina. Najveći je broj h taj da svaki od h članaka objavljenih u razdoblju 2014-2018 sadrži najmanje h citata.sakrij
h5-prosjek za publikacije je prosječan broj citata za članke koji sačinjavaju njegov h5-indeks.sakrij
Publikacijah5-indeksh5-prosjek
1.Advanced Materials252342
2.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition240383
3.Energy & Environmental Science207323
4.ACS Nano203280
5.Nano Letters188270
6.Nature Materials179323
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews174238
8.Neural Information Processing Systems (NIPS)169334
9.Journal of Materials Chemistry. A163214
10.Nature Nanotechnology160278
11.Advanced Functional Materials154203
12.Advanced Energy Materials152211
13.International Conference on Learning Representations150276
14.Nature Photonics150261
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.European Conference on Computer Vision137263
19.International Conference on Machine Learning (ICML)135254
20.Journal of Cleaner Production132166
Datume i količinu navoda automatski procjenjuje i određuje računalni program.